Regulamin

 

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI REZERWACJI.

 • 1. Domki i apartament wynajmowane są na doby
 • 2. Rezerwacja odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem domkigiewont.pl , mailowo: domkigiewont@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 88888 11 08
 • 3. Potwierdzenie rezerwacji domku/apartamentu następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 1/2 wartości pobytu. Od momentu wstępnej rezerwacji oczekujemy na wpłatę zadatku 3 dni robocze. Jeśli w tym czasie Gość nie dokona wpłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana. Zadatek jest bezzwrotny.
 • 4. Pobyt w domku/apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest zaanonsować swój przyjazd i wyjazd min. 30 minut wcześniej
 • 5. Domek/apartament jest przygotowany dla 4 osób. Każda osoba powyżej, korzystająca z usług noclegowych będzie obciążona kwotą 150,- zł za dobę. Nie dotyczy dzieci do lat 3, pod warunkiem, że będą spały z opiekunami.
 • 6. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 10:00 oraz zakwaterowania przed godziną 15:00 należy uzgodnić z właścicielem obiektu pod nr tel. +48 88888 11 08
 • 7. Nie stawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w obiekcie do godz. 20:00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu.
 • 8. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 • 9. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel obiektu ma prawo wymówić domek/apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • 10. Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 • 11. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi
 • 12. Gość Domków Giewont zobowiązany jest uregulować należność za pobyt w momencie przekazania kluczy do domku/ apartamentu – w dniu przyjazdu. Płatności przyjmowane są w gotówce lub kartą.
 • 13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują klucze do domku/apartamentu oraz kartę , które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. W przypadku zgubienia kluczy Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł.

ZWIERZĘTA DOMOWE

 • 14. Domki Giewont nie akceptują zwierząt na terenie całego obiektu. Obsługa ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę.

RZECZY ZGUBIONE/ ZOSTAWIONE

 • 15. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę Gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu Gościa z obiektu obsługa postąpi z rzeczami stosownie do obowiązujących przepisów o rzeczach zgubionych i znalezionych.
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku/apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku/apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • 17. W domkach i apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł. Obiekt wyposażony jest w czujnik dymu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 18. Dodatkowe sprzątanie domku/apartamentu na życzenie w trakcie pobytu Gości jest płatne : 100 zł. Dodatkowa wymiana ręczników w domku/ apartamencie również związana jest z opłatą: 30 zł/ komplet/ osobę (ręcznik duży+mały), wymiana pościeli 30 zł/łóżko
 • 19. Po opuszczeniu domku/apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domków/ apartamentów (ręczniki, koce, poduszki, urządzenia).
 • 20. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku/apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 • 21. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej
 • 22. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Promocje nie działają wstecz.
 • 23. Wcześniejszy wyjazd gości z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu nie uprawnia Gości do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 • 24. Faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub droga mailową na wskazany adres.
 • 25. Obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kart, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności Gości w apartamencie.
 • 26. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuteria, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 • 27. Gość ma prawo do złóżenia reklamacji w przypadku niezrealizowania usługi noclegowej z winy obiektu, która zostala wcześniej opłacona. Wszelkie składane reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kontakt z Nami

Racik s.c.

Domki Giewont
ul. Bogdańskiego 14b
34-500 Zakopane

+48 88888 11 08
domkigiewont@gmail.com

Płatności

Bank PEKAO SA o/Zakopane
PLN 13 1240 5165 1111 0000 5229 1838
EUR 28 1240 5165 1978 0011 1461 8602 SWIFT: PKOPPLPW

Dane do przelewu
Nazwa Firmy:
Racik s.c.
ul. Bogdańskiego 14b
34-500 Zakopane

Płatności online dzięki

Przelewy24

Jesteśmy również